سامانه یکپارچه نشانی ایرانیان تحت نظام GNAF با امضای تفاهمنامه میان شرکت پست و استانداری کرمان وارد مرحله اجرا شد، این طرح با محوریت کدپستی ۱۰ رقمی پیاده سازی می شود.

اجرای طرح یکپارچه سازی نشانی پستی، از جمله مصوبات شورایعالی فناوری اطلاعات است که باید با ایجاد بسترهای فنی لازم توسط شرکت پست و با همکاری استانداری ها اجرایی شود.

در این طرح ایجاد سرویس تبادل اطلاعات بین دستگاهی جهت ارائه کد پارسل (عرض جغرافیایی) با استفاده از داده های کدپستی و از طریق وب سرویس استعلام آنلاین نشانی پست، صورت می گیرد و ثبت مستمر تغییرات کدپستی ۱۰ رقمی در سیستم GIS و به هنگام سازی چارچوب کارگاهی در بانک اطلاعات کدپستی، اجرایی می شود.

در جهت ارائه راهکارهای تسریع پروژه GNAF، شرکت پست تفاهم نامه همکاری با استانداریها در سراسر کشور را اجرا خواهد کرد که در آغاز، تفاهمنامه همکاری با استانداردی کرمان به امضا رسیده است.

با اجرای طرح ملی سامانه یکپارچه نشانی ایرانیان (نظام GNAF) که با محوریت کد پستی ۱۰ رقمی پیاده سازی خواهد شد می‌توان زیرساخت های دولت الکترونیک را گسترش و ارائه خدمات دولتی را تسهیل کرد.

خدماتی که از طریق طرحGNAF  به مردم ارائه می شود امکان دسترسی آسان و شفاف اطلاعات مکانی به شهرداریها و سازمانهایی چون ثبت اسناد را فراهم می‌کند.