به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ سوال نمایندگان مجلس در مورد علت ۴برابر شدن قیمت ثبت نام خط تلفن ثابت و نیز مناقصه ای است که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار شده است.وزیر ارتباطات

در این زمینه، پورابراهیمی، نماینده مجلس این دو سوال را از وزیر ارتباطات پرسیده است و واعظی برای رفع ابهام در این خصوص به کمیسیون تخصصی صنایع خواهد رفت.

گفته می شود، مناقصه شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط به فیبر نوری بوده و برنده شدن یکی از شرکت های داخلی تولیدی در این مناقصه با وجود اینکه شرکت دیگری نیز تقاضای حضور در این مناقصه را داشته است، از جمله سوالاتی است که وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهد.

در همین حال، افزایش قیمت خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان از دیگر مواردی است که نماینده مجلس در مورد آن از وزیر ارتباطات توضیح خواسته است./مهر