سردبیر: کج سلیقگی در راه اندازی سرویس‌دهنده ‌پست الکترونیک قرآنی

مطمئنا امروزه یکی از مخاطرات افشای اطلاعات شهروندان ایرانی ، سرویس های رایانامه یا ایمیل می باشند به نحوی که بیش از ۹۰ درصد ارتباطات شبکه ای از طریق سرویس دهنده های خارجی تامین می گردد .

کارشناسان فناوری اطلاعات اذعان دارند که می بایست ظرفیت های ارتباطی درون کشور به نحوی گسترش پیدا کند که این سهم به صورت داخلی تامین گردد . در سال های اخیر بخش خصوصی و دولتی وارد این حوزه شده اند اما مسئله ای که همگان را به نظاره گری واداشته و باز سهم خاصی از نیازهای کاربران به صورت داخلی تامین نگردیده است کج سلیقگی و اجرای کارهای غیرکارشناسی توسط بخش دولتی و نهادهای زیر مجموعه ای بوده است .

Untitled-2433

در بخش خصوصی نیز با وجود مشکلات مالی گسترده ، نوجوانان و جوانان کشور توانسته است سهمی در حدود ۵۰۰ هزار نفری از کشور را در زمره کاربران خود قرار دهند که با وجود عدم حمایت از آنها امری ستودنی و قابل تحسین می باشد .

بدان عقیده داریم که در فعالیت های قرآنی و دینی در حوزه فضای مجازی باید جدی وارد عمل شد و برای آن تلاش نمود . راه اندازی تارنماها ، وبلاگ ها ، نرم افزارها ، سرویس های جانبی و… از جمله فعالیت های این روزهای مناسب در حوزه قرآنی و دینی بوده است اما نکته ای که واقعا این روزها قابل درک نیست ، راه اندازی سرویس دهنده ایمیل قرآنی است .

درست است که باید ابتکارات و ابداعاتی در حوزه تولیدات قرآنی و دینی داشته باشیم اما خوش سلیقگی و هوشمندی در نگاه اجرایی و برنامه ریزی نیز مستلزم حضور کارشناسان مجرب در این خصوص می باشد .

به طور یقین می توان گفت راه اندازی سرویس دهنده های رایانامه توسط بخش دولتی امروزه شکست خورده است و به نوعی از بین بردن بیت المال بوده است .

کارشناسان فضای مجازی خواستار این می باشند که نهادها و موسسات دولتی و شبه دولتی از راه اندازی سرویس دهنده هایی برای رقابت با بخش خصوصی خودداری کنند و پول های موجود را در بخش خصصوصی سرمایه گذاری کنند .

متذکر است در صورت انتقال مطالب هجو توسط این سرویس دهنده و ارسال آن به دریافت کنندگان داخلی و خارجی و یدک کشیدن نام مبارک قرآن در پسوند الکترونیکی ، ناخودآگاه چه امری را دز اذهان متبادر می سازد ؟

مطمئنا مدیران این سرویس دهنده نمی توانند مدعی کنترل مطالب و ارتباطات درون شبکه ای شوند زیرا اولا این کار عملی نیست و دوما به سانسور سازی در این حوزه متهم خواهند شد .

نکته بعدی که مدیران این سرویس دهنده مدعی هستند ایجاد بستری امن برای انتقالات میان کارشناسان و کاربران این سرویس دهنده می باشند در صورتی که نرم افزار استفاده شده کاملا خارجی بوده و مطمئنا دارای یک ساختار امن براساس رویکرد و متناسب با شرایط بومی کشور نمی باشد .

مسئله بعدی این است که عضویت در این شبکه غیر عمومی می باشد پس نمی توان برای آن نام سرویس دهنده ای را گذاشت که اقدامی در راستای تامین مایحتاج فضای مجازی کشور باشد . پس لازم است از بکار بردن نام اولین و بزرگترین سرویس دهنده پست الکترونیکی قرآنی کشور خودداری نموده و ما آن را به حساب یک ابزار داخل سازمانی نام خواهیم برد .

امید داریم این سرمایه ها و بودجه ها را در مسیر بهتری برای ترویج فرهنگ دینی و قرآنی کشور و بین المللی اقدام نماییم . پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” آمادگی هر گونه همکاری و همیاری در راستای ترویج محتوایی قرآنی در فضای مجازی را دارد .

پیوست : نخستین سرویس‌دهنده ‌پست الکترونیک قرآنی رونمایی شد      پست الکترونیکی قرآنی