به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران، وبلاگ”خوشحالی یعنی” پوستری در رابطه با  یاد خدا در فضای مجازی منتشر کرد:

 یاد خدا در فضای مجازی