رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در رابطه با ورود پهنای باند اینترنت گفت: ورود پهنای باند به کشور مانند مرزهای بین‌المللی است و هیچ کشوری مرزهای بین‌المللی خود را رها نمی‌کند.
نصرالله جهانگرد در پاسخ به سوال ایسنا درباره‌ی ورود پهنای باند به کشور پاسخ داد: باید پهنای باند را کنترل و مدیریت کرد. اعمال سیستم کنترلی برروی پهنای باند را هر کشوری انجام می‌دهد و هزینه‌ای را به ازای آن دریافت می‌کند.
به گفته او در رابطه با این‌که دستگاه مورد نظر چقدر برروی فروش دوباره این پهنای باند سود می‌گیرد، بحث‌هایی صورت گرفته است. اصرار وزیر ارتباطات بر این موضوع است که هزینه‌ی نهایی برای کاربر اینترنت کاهش پیدا کند. بنابراین تمامی این مسیر‌ها باید اصلاح شود و به تبع این موضوع نیز درست خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا، در رابطه با بحث گذر به آی. پی ورژن ۶ در کشور گفت: در دنیا هنوز بحث آی پی ورژن ۴ جمع نشده و کشور‌ها در حال سفر در حال فراهم‌کردن بستر‌ها برای سفر به آی پی ورژن ۶ هستند. در حال حاضر نیز آدرس‌دهی در دنیای مجازی به صورت آی پی ورژن ۴ صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: آی پی ورژن ۶ به دلیل طول رشته کددهی که دارد، تعداد دستگاه‌های بسیار زیادی را در برمی‌گیرد، لذا تفاوت در این نوع کددهی باعث شده از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفاوت‌های با ورژن ۴ وجود داشته باشد. به همین دلیل سفر به آی پی ورژن ۶ نیازمند تغییر زیرساخت‌ها است و در نتیجه این تغییر زیرساخت‌ها هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت.
رییس سازمان فناوری اطلاعات هم‌چنین اضافه کرد: ما باید به آی پی ورژن ۶ سفر کنیم شاید بتوان تا پنج سال آینده از آی. پی ورژن ۴ استفاده کرد، ولی به زودی این ورژن منسوخ می‌شود. در حقیقت ما با یک گذر نسل روبه‌رو هستیم و این تغییر نسل نیز نیازمند فراهم کردن بستر‌ها است.