به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ کانال ضد انقلاب آمدنیور به طور هدفمند اقدام به دروغ پردازی و شایعه پراکنی علیه برخی شخصیت های نظام میکند، مدیر این سایت ضد انقلاب فردی به نام  “روح الله زم” است.

دوست نزدیک وی یعنی احمد شمس که سمت سردبیری و مدیریت جذب و دلال  این رسانه ضد انقلاب را برعهده داشته پس از فتنه ۸۸ به همراه همسر دومش مریم صفایی به ترکیه گریخته است او که به دلیل مشکلاتی که با روح الله زم پیدا کرده است از وی جدا شده و پس از آن اقدام به تاسیس یک سایت ضد انقلاب دیگر کرده است.
احمد شمس و مریم صفایی پس از جدایی از آمد نیوز اقدام به افشاگری ها و اعترافاتی علیه این سایت و کانال ضد انقلاب کرده اند که می توانید بخشی از آن را در ویدئو زیر مشاهده کنید.