به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ آیا تا به حال فکر کرده اید که گوگل این موتور جستجوگر میلیاردهای بسته اطلاعاتی از کاربرانش را در چه محلی ذخیره می کند که هر زمان که به جستجو می پردازید بر اساس آنچه از پیشینه شما در حافظه خود ذخیره کرده به شما پیشنهاداتی برای ادامه جستجو می دهد؟

این شرکت که در چهار سپتامبر ۱۹۹۸ در کالیفرنیا راه اندازی شده است البته به دلیل سوابق جاسوسی اش در برخی از کشورهای پیشرفته فیلتر است و مردم این کشورها برای گشت و گذار در فضای وب از جستجوگرهای بومی استفاده می کنند تا مورد هجمه ها و سرقت های اطلاعاتی قرار نگیرند.
این فیلم به شما نشان می دهد که یکی از غول های جستجوگر چطور و در چه فضای اطلاعات کاربرانش را ذخیره می کند.