به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ کمپانی مایکروسافت در گزارش امنیت هوشمند خود به آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری، کدهای سوء استفاده کننده از این آسیب‌پذیری‌ها، نرم‌افزارهای ناخواسته، خرابکار، نشت‌های امنیتی در نرم‌افزارهای خود و نیز نرم‌افزارهای سایر تولید کنندگان پرداخته است.

این گزارش با توجه به تحلیل‌های امنیتی در مورد سال‌های گذشته و با تمرکز بر نیم سال اول ۲۰۱۵ تهیه شده است.

این شرکت گفته که اطلاعات این بخش نتیجه دور سنجی داده‌ها از بالغ بر یک میلیارد رایانه در سراسر دنیا به دست آمده است.

در این گزارش به نرخ سراسری آلودگی‌ها اشاره می‌شود؛ لذا جدول زیر نشان دهنده موقعیت مکان‌هایی است که بیشترین گزارش تشخیص بدافزارهای رایانه‌ای را توسط محصولات ضد بدافزار مایکروسافت در نیم سال اول ۲۰۱۵ داشته‌اند.

 

 

 

به‌طور کلی نرخ‌های تشخیص و آلودگی در نیم سال اول ۲۰۱۵ کمی کاهش یافته است. کشورهای هند، فرانسه، ترکیه، انگلستان، مکزیک و کانادا کمترین افزایش نرخ آلودگی را داشتند. در مجموع نرخ تشخیص و آلودگی در این نیم سال ثابت مانده است./تسنیم