به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ وزیر ارشاد در حاشیه همایش ملی سبک زندگی درباره جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور توضیح داد: طی جلسه‌ای که با رئیس جمهور در  برای تصمیم‌گیری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم بر این موضوع تاکید شد که اعمال فیلتر بر فضای مجازی وجود صورت نگیرد.

وی افزود: دولت فضای مجازی را نه تهدید می‌داند و نه فرصت بنابراین تصمیم بر این شد که برای بهبود سبک زندگی فضای مجازی را مورد مدیریت و نظارت قرار دهیم.

وزیر ارشاد در همایش سبک زندگی، اربعین را یک باور بزرگ دینی دانست افق حرکتی دولت را به سمت جامعه تعریف کرد.  او ملزومات این کار را گفتمان‌سازی دانست.

سید رضا صالحی امیری تمرکز بر شعار و بنر و همایش را نادرست عنوان کرد و جایگزین این برنامه‌ها را عمق بخشی فرمایشات رهبر انقلاب و تبدیل این نگاه به گفتمان بیشتر را مورد توجه قرار داد./تسنیم