به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ پنجشنبه (۸ نوامبر/۱۸ آبان) ایالات متحده آمریکا تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.آمریکا میگوید تحریمهای تازه به دلیل ایجاد اختلال از سوی جمهوری اسلامی در پخش برنامه های تلویزیونی و ارسال پارازیت و مسدود کردن دسترسی شهروندان ایران به بسیاری سایتهای اینترنتی تصویب شد.تحریمهای جدید آمریکا
در راس فهرست تازه تحریمهای ایالات متحده آمریکا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر شده است. مقامات آمریکا میگویند این نهاد مسئول توقیف مطبوعات است. این درحالی است که رسانهها با حکم قضائی توقیف میشوند.
رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فنآوری یکی از اشخاصی است که در این دور از اقدامات تنبیهی بر روی لیست تحریمها ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. دلیل تحریم وی نقش کلیدی وی در فیلترینگ و مسدود کردن حق دسترسی شهروندان ایران به اینترنت آزاد و اطلاعات و تلاش برای راه اندازی اینترنت ملی ذکر شده است.
پیش از این اتحادیه بین المللی مخابرات که یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است در گزارشی ایران و سوریه را مسئول ارسال پارازیت و قطع برنامه های رادیویی و تلویزیونی شبکه های خبری از جمله بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و دویچه وله در خاورمیانه معرفی کرد./پاینا