نخستین جلسه هم اندیشی مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه های اجرایی کشور درخصوص سرویس ها و محتواهای مورد نیاز فضای مجازی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار می شود.

4-1big
به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” به نقل از  روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در نخستین جلسه هم اندیشی مرکز ملی فضای مجازی با دستگاه های اجرایی، ضمن معرفی «شبکه ملی اطلاعات» که توسط این شورا برای ایجاد زیرساختی امن و منسجم در فضای مجازی تصویب شده است، سرویس ها و محتواهای موردنیازی که توسط دستگاه های مختلف طراحی و از شبکه ملی اطلاعات برای انتشار و انتقال استفاده می کنند، برای تقسیم کار ملی و تصویب در شورای عالی فضای مجازی بررسی خواهند شد.

بنابراین گزارش، در این جلسه، همچنین الزامات قانونی و مقرراتی، امنیتی، ارتقاء تولید محتوا و سرویس ها در فضای مجازی کشور تشریح خواهد شد.

گفتنی است؛ شبکه ملی اطلاعات امکان عرضه انواع خدمات محتوا و خدمات ارتباطی سراسری به آحاد مردم، عرضه انواع خدمات به کاربران، قابلیت برقراری ارتباط میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور را در فضای مجازی با بالاترین سطح امنیت می دهد.