مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از ارائه بیش از ۴ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره رسانه های دیجیتال پس از اعلام فراخوان شرکت در این جشنواره خبر داد.

با پایان فرایند غربالگری آثار از نظر شرایط حضور در جشنواره، کمیته انتخاب به بررسی آثار از جهت رعایت مولفه های کیفی و نیز هماهنگی محتوای اثر با عنوان ثبت نامی در جشنواره می پردازد.

هم اکنون جلسات هیات علمی با حضور اساتید علوم رایانه، خبرگان فرهنگی و صاحبان این صنعت با هدف بررسی کلی آثار رسیده به دبیرخانه و نیز نظارت بر فرآیند انتخاب آثار، تشکیل شده است.

هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال در ۷بخش اصلی شامل تارنماهای اینترنتی و رسانه های برخط، نرم افزارهای تلفن همراه و سامانه های برخط غیر اینترنتی، بازی های رایانه ای و سرگرمی های دیجیتال، نرم افزارهای رسانه‌ای، هنرهای دیجیتال، پژوهش- فناوری و ایده، تولیدات دانش آموزی برگزار می شود.

این جشنواره با فراهم آوردن بستر رقابت میان تولیدکنندگان به شناسایی و ارزیابی تولیدات رسانه های دیجیتال می پردازد.