مدیرکل مهندسی عملیات شرکت پست نحوه دریافت هزینه های ترخیص و توزیع بسته ها و امانات خارجه از مشتریان پست را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ترکیان اظهار داشت: به استناد بند ۳ ماده ۲۰ کنوانسیون پستی جهانی، ادارات پست کشورها مجازند در صورت ترخیص مرسولات محتوی کالا از گمرک به غیر از نامه، اسناد و مدارک که شامل بسته کوچک، امانت پستی، بسته پیشتاز است به نیابت از گیرندگان، مبلغی را بابت ترخیص بر مبنای هزینه های مصوب از مشتریان اخذ کنند.

وی افزود: برابر مفاد آیین نامه پست نامه ها و امانات پستی درخصوص هزینه های اعلام شده از سوی اتحادیه پستی جهانی برای انجام  امور گمرکی در کشور مقصد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبالغ فوق را با در نظر گرفتن تخفیف مضاعف نرخنامه مصوب سال ۹۳، ۱۳۰ هزار ریال تعیین کرده است.

مدیرکل مهندسی عملیات شرکت پست درخصوص دلیل پرداخت هزینه مذکور از سوی مشتری اظهار داشت: این هزینه ها بابت ارایه مرسولات به گمرک و اخذ نظر ارزیابان گمرک، بسته بندی مجدد مرسوله و ارسال آنها به مراکز تجزیه و مبادلات به منظور تداوم عملیات پستی و تحویل به گیرنده در نشانی دریافت می شود.

ترکیان با بیان اینکه به استثنای پاکات و مرسولات برگشتی از خارج، تمامی مرسولات پستی وارده اعم از بسته کوچک، امانت سفارشی،بسته پیشتاز که به منظور ارزیابی به گمرک ارسال می شود، مشمول هزینه یادشده خواهد شد افزود: مبلغ دیگری از گیرندگان به عنوان حق توزیع بسته های کوچک اخذ نمی شود.

وی با اشاره به این که براساس مقررات پستی بین المللی حق توزیع مشمول بسته های کوچک خارجه با وزن بیش از ۵۰۰ گرم است خاطرنشان کرد: مبلغ حق توزیع برابر نرخنامه مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با درنظر گرفتن تخفیف مضاعف، معادل ۳۶ هزار ریال خواهد بود.

به گفته ترکیان کل مبالغی که توزیع کنندگان پست بابت یک بسته کوچک بیش از ۵۰۰ گرم از مشتری دریافت می کنند مجموع هزینه ارائه و ترخیص گمرکی معادل ۱۳۰ هزار ریال و حق توزیع پستی معادل ۳۶ هزار و در مجموع مبلغی معادل ۱۶۶ هزار ریال است.

مدیرکل مهندسی عملیات پستی درخصوص پرداخت عوارض گمرکی از سوی مشتریان گفت: میزان حقوق و عوارض گمرکی رابطه مستقیم با ارزش و نوع کالا و محتویات داخل مرسوله دارد که توسط ارزیابان گمرک تعیین می شود که پست در این زمینه نیز به نیابت از گمرک و ارایه رسید مخصوص ،آن را از مشتری اخذ می کند؛ همچنین براساس مقررات گمرکی، کالاهایی که از طریق پست وارد کشور می‌شود به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است اگر جنبه تجاری نداشته باشد با نظر ارزیابان گمرک بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقررات صادرات و واردات ترخیص می‌شود؛ اگر در مواردی ارزش کالا بیش از سقف تعیین شده باشد ترخیص کالا مشمول پرداخت عوارض گمرکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه عوارض گمرکی هزینه ای مجزا بوده و هیچ گونه ارتباطی با هزینه ارایه و ترخیص از گمرک و حق توزیع بسته کوچک که با قبض رسید جداگانه پستی از گیرنده مرسوله دریافت می شود ندارد افزود: میزان این عوارض از سوی ماموران گمرک تعیین و فاکتور مربوطه در هنگام تحویل مرسوله به گیرنده ارایه می شود تا مطابق آن هزینه عوارض ورود کالا به کشور دریافت و در نهایت از سوی پست به حساب گمرک واریز شود.

ترکیان تصریح کرد: اساس فعالیت های پستی بر  پایه مفاد مندرج در احکام اتحادیه پستی جهانی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به عنوان قانون مصوب لازم الاجرا است.