بر اساس یک گزارش کارشناسی سازمان ملل متحد از ارائه دهندگان اصلی خدمات اینترنت و شبکه های اجتماعی خواست درباره شیوه مبارزه خود با تبلیغات تکفیری ها گزارش دهند.

کمیته نظارت بر اجرای تحریم های سازمان ملل متحد علیه القاعده در این گزارش اعلام کرد « سال گذشته نگرانی اصلی به افزایش انتشار ویدئوهای تروریستی در اینترنت با کیفیت بالا مربوط می شد .»

کارشناسان عضو این کمیته اعلام کردند « گستردگی فعالیت های اینترنتی مرتبط با داعش و برخی گروه های وابسته به القاعده به شدت نگران کننده است .»

سازمان ملل، آنها توصیه کردند این کمیته که به شورای امنیت سازمان ملل متحد وابسته است « از شرکت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی بخواهد درباره تدابیر خود برای مبارزه با استفاده القاعده و داعش از خدمات خود گزارش دهند .»

این کارشناسان همچنین « نشست سازمان ملل متحد را درباره مبارزه با افراطی گری خشونت آمیز » خواستار شدند. کاخ سفید چنین نشستی را ماه فوریه در واشنگتن برگزار کرد.

در همین حال در این گزارش اعلام شد اینکه گروه های تکفیری در اینترنت سر و صدا راه می اندازند نشان می دهد « ادعاهای این گروه ها از واقعیت دور است .»

این کارشناسان تاکید کردند « این گروه ها بدون تردید تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و برای مردم در معرض اقدامات این گروه محسوب می شوند .»