به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ یکی از دغدغه های امروزی همه خانواده های ایرانی، تربیت و محیط تربیتی کودکانشان است. بازی ها که یکی از اصلی ترین مشغله کودکان به شمار می رود، بزرگترین فرصت آموزش و تربیت برای فرزندان به حساب می آید. در سال های اخیر کمبود فضای فیزیکی برای کودکان و نوجوانان، تغییر سبک زندگی، تراکم شهری بیش از حد و جذابیت های بصری از جمله عللی است که گرایش به سمت بازی های اینترنتی را سبب شده است.

در همین رابطه رهبر انقلاب در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۲ در رابطه با بازی های اینترنتی و تهاجم فرهنگی چنین می فرمایند:

“میخواهند برروی ذهن ملت ما و برروی رفتار ملت ما جوان، نوجوان، حتی کودک، اثرگذاری کنند.

این بازیهای اینترنتی و اسباب‌بازیهایی که وارد کشور می شود از جمله‌ی همین است.

این تهاجم فرهنگی به این شکل یک واقعیت است.”