سوم خرداد ماه سال جاری بانک تجارت اعلام کرد که دارندگان هفت میلیون عابر بانک تجارت، باید با مراجعه به شعب این بانک نسبت به تعویض این کارت اقدام کنند. چهارم خردادماه و در واکنش به اخبار شبکه های مجازی در توضیحاتی اعلام داشت که این اقدام در راستای دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص یکسان سازی خدمات کارت های بانکی شبکه شتاب صورت می گیرد و هزینه تعویض کارت برای اکثر مشتریان دارای تجارت کارت نصف مبلغ مصوب بانک مرکزی معادل ۱۱۵۰۰ ریال خواهد بود.

این نخستین بار نیست که بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که به عنوان امین، دسترسی به اموال مردم دارند با وضع بخشنامه هایی یکشبه، اقدام به برداشت از حساب ایشان می کنند و به احتمال قوی آخرین بار نیز نخواهد بود؛ بخشنامه هایی که هیچ گاه شفاف رونمایی نمی شوند و همواره در هاله ای از ابهام شما را مجبور به پرداخت وجهی می کنند که در سبد هزینه ایی تان جایی ندارد و حتی ممکن است شما نسبت به پرداخت آن چندان حساس نباشید، ولی وقتی این عدد کم در کمیتی زیاد ضرب می شود، عددی قابل توجه خواهد بود؛ مثل این شانزده میلیارد و صد میلیون تومانی که بانک تجارت از این محل عایدی خواهد داشت.

نگاهی موشکافانه به اظهارات کاظم پور، سه روز پس از رسانه ای شدن این طرح که گفته بود: مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مهلت انقضای هر کارت بانکی از زمان صدور سه سال بوده و بر اساس مصوبه بانک مرکزی هزینه تعویض هرکارت ۲۳۰۰۰ ریال می باشد.

وی افزود : بانک تجارت منافع مشتریان خود را در این طرح به طور کامل ملحوظ داشته و تعویض کارت هایی که کمتر از یک سال از زمان صدور آنها گذشته را رایگان و تعویض کارت هایی که بیش از یک سال از زمان صدور آنها گذشته را با دریافت نصف مبلغ مصوب بانک مرکزی انجام می دهد و تنها مشتریانی که از زمان انقضای تجارت کارت آنها گذشته، مبلغ ۲۳۰۰۰ ریال برای تعویض تجارت کارت خود پرداخت می کنند.

نکته قابل تأمل اینکه وی «طرح تعویض کارت های این بانک را دقیقا در راستای دستورالعمل بانک مرکزی برای یکسان سازی خدمات کارت های بانکی شبکه شتاب و در راستای توسعه خدمات کارتی این بانک صورت می گیرد» می داند؛ پس خوانندگان محترم آمادگی این را داشته باشند که سایر بانکها نیز اقدام به تعویض کارت های بانکی خود کنند..

نگاهی گذرا به آمار نظامهای پرداخت بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته، نشان می دهد که ۲۵۳,۷۹۶,۰۳۷ کارت برداشت در نظام بانکی صادر شده است، با در نظر گرفتن ۲۳۰۰ تومانی که بانک مرکزی هزینه تعویض کارها در نظر گرفته  ۵۸۳,۷۳۰,۸۸۵,۱۰۰ تومان گردش مالی نظام بانکی فقط در فقره تعویض و یکسان سازی کارت های برداشت است.

هر چه سعی می کنم ذهنم را از تشابه دادن این طرح ها به طرح های تکراری در بعضی از مدیریت های شهری مثل جدول کردن پیاپی یک خیابان، رنگ کردن جدول ها به صورت فصلی، دیوار کشیدن به دور پارک ها بعد برداشتن دیوار بعد نرده کشیدن و مثال هایی از این دست دور کنم، نمی توانم. اساسا برای نگارنده مجهول است که چرا این دست هزینه ها باید از جیب مردم انجام شود؟

مگر غیر از این است که مسئولان نظام بانکی بارها و بارها از مزایای بانکداری الکترونیک و صرفه جویی هایی که این نظام دارد، برای مردم سخن گفته اند؛ پس یک بار هم که شده، مردم را در این صرفه جویی شریک کنند تا آنها نیز به عنوان رکن اصلی اجرایی شدن طرح های نوین بانکی سهمی در مزایای آن هم داشته باشند.

با مراجعه به جداول بانک مرکزی نکته دیگری جلب توجه می کند و آن صدور ۳۴,۹۸۶,۱۲۰  کارت برداشت بانک تا دی ماه سال گذشته است که این عدد با هفت میلیون کارت ادعایی بانک تجارت تفاوت عمده ای دارد و با توضیحات تکمیلی احتمالی این عزیزان می تواند باعث رفع سوءتفاهم شود که در صورت صحت این عدد، گردش مالی بانک تجارت از محل تعویض کارتها به ۸۰,۴۶۸,۰۷۶,۰۰۰ تومان می رسد.
اما نکته پایانی در سخنان سخنگوی بانک تجارت دریافت های مختلف به ازای تعویض کارت مطابق با مدت زمان باقی مانده از اعتبار این کارت بود. با مراجعه خبرنگار تابناک به بانک تجارت به جهت تعویض کارت شخصی خود ـ که اعتبار هم داشت ـ مبلغ ۲۳۰۰ تومان از حساب وی کسر شد. البته تعویض این کارت هم خود قصه جداگانه ای دارد. تابناک