کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات فعالیت اپراتورهای پستی غیردولتی را تدوین کرد که براساس آن دفاتر پیشخوان خدمات موظف به فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت دفاتر خود به این اپراتورها شدند.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۹ خود، ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی، برای برگزاری مزایده انتخاب اپراتورهای مذکور را، با توجه به تصویب اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بررسی و اصلاحات پیشنهادی را تصویب کرد.

براین اساس روش انتخاب شرکت ارائه کننده خدمات پستی که با عنوان اپراتور پست فعالیت خواهد کرد، از طریق مزایده و بر اساس ضوابط و شرایط عمومی مزایده که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می شود، خواهد بود. در این مزایده حداکثر دو شرکت به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد و در صورت انتخاب یک برنده در مزایده، مزایده بعدی برای برنده دوم برگزار می شود.

در همین حال طبق این مصوبه، به منظور حمایت از دارندگان پروانه سراسری، سومین پروانه مشابه برای ایجاد، بهره برداری و ارائه خدمات پستی تا دو سال از تاریخ لازم الاجراشدن اولین پروانه از دو پروانه اپراتور پستی غیر دولتی، صادر نخواهد شد.

حداقل ۳۰ درصد سهام شخص حقوقی و یا کنسرسیوم شرکت کننده در مزایده باید متعلق به حداقل سه شرکت فعال در حوزه خدمات پستی که مدارک خود را بر اساس مصوبات کمیسیون به رگولاتوری ارسال کرده اند و تاییدیه فعالیت از این سازمان دریافت کرده­‌اند، باشد، به نحوی که سهم هر یک کمتر از ۵ درصد نباشد.

براساس شرایط تدوین شده در این مصوبه، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و تمامی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی موظفند در صورت درخواست دارندگان پروانه پستی غیر دولتی، امکان استفاده از ظرفیت دفاتر خود، در فرایند قبول مرسولات پستی را با رعایت مقررات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اصل عدم تبعیض و در قالب توافق، برای این اپراتورها فراهم کنند.