به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ یکی از دغدغه های همیشگی والدین در زمینه استفاده و دسترسی فرزندان خود به فضای مجازی و اینترنت، سطح دسترسی آنها بوده است. فیلترینگ خانگی و نرم افزار های مرتبط، راهکاری کاربردی و مفید برای خانواده هایی است که در فضای ناسالم کنونی اینترنت بین الملل و تا قبل از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات می خواهند محیطی امن و پاک را در اختیار کودکان و نوجوانان خود قرار دهند.

البته لازم به ذکر است این نرم افزار ها حتی بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز کارایی داشته می تواند سطح دسترسی فرزندان را به سایتهایی که والدین مشخص می کنند، محدود کند. در واقع از حرز گردی و وب گردی های بی حدود جلوگیری کرده و به صورت هدفمند این دریای بی نهایت اطلاعات را برای فرزندان فراهم کنند.

فیلترینگ خانگی در دنیا

فیلترینگ خانگی در بسیاری کشور ها یکی از راهکارهای کاراست. والدین در سراسر دنیا این دغدغه مشترک را نسبت دل مشغولی ها، کنجکاوی ها و سوالات بی پایان فرزندان خود داشته و بدین منظور فیلترینگ خانگی را بهترین راهبرد برای شخصی سازی و سالم سازی دسترسی به اینترنت می دانند.

در ضمن این با نرم افزارهای فیلترینگ خانگی می توان به صورت محسوس یا نامحسوس بر فعالیت های فرزندان در فضای مجازی نیز نظارت داشت و با خواسته ها و نیاز های آنان آشنا شد و به پرسشهای ذهنی آنها پاسخ داد.

اینترنت خانواده پسند

در برخی کشورهای غربی مانند انگلستان، علاوه بر والدین، دولت نیز در مغوله فیلترینگ ورود کرده چند سال گذشته طرح اینترنت خانواده پسند در مجلس انگلستان که بیش از ۷۳ درصد سایتهای دنیا را فیلتر می کرد؛ بدون حتی یک رای ممتنع و با قاطع ترین رای نمایندگان تصویب شد.

در این اینوگرافی نیز برخی نرم افزار های فیلترینگ خانگی برای تلفن های های هوشمند با سیسنم عامل اندروید و هم چنین سیستم عامل ویندوز برای کاربرهای دسکتاپی معرفی شده است.

30018_972برای دیدن اینفوگرافی در اندازه اصلی روی تصویر کلیک کنید.