با حکم مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیرکل مدیریت سامانه های اطلاعاتی این شرکت منصوب شد.

به گزارش فیمنا ، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در حکمی، علیرضا اسماعیلی را به سمت مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی شرکت ارتباطات زیرساخت، منصوب کرد.

اسماعیلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این به مدت ۵ سال معاون اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی بوده است.

کارشناس ارشد صدور طرح های مداری و انتقال و سوئیچ شرکت مخابرات ایران، کارشناس ارشد شرکت ارتباطات دیتا، معاون و سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات و معاون دفتر نظارت ارزیابی برنامه ها و امور مجامع در  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مسئولیتهای قبلی وی عنوان شده است .