مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: نرخ پیشنهادی خدمات پستی درسالجاری به تدریج و در دو مرحله افزایش می یابد.

حسین مهری،چهارشنبه در بندرعباس در گفت وگو با ایرنا افزود: باتوجه به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش حامل های انرژی، هزینه های شرکت پست نیز به تبع آن افزایش می یابد اما سعی داریم این افزایش به صورت مرحله ای باشد تا فشاری بر مردم وارد نشود.

وی بیان داشت: در بحث مطبوعات و جابه جایی کتاب افزایش هزینه پستی نداریم و در پست نامه های عادی تنها۱۰ درصد افزایش پیش بینی شده اما مابقی سرویس های پستی افزایش تدریجی خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت پست درخصوص واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی اظهارکرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی براین بوده که شرکت پست باید به بخش خصوصی واگذار شود اما باتوجه به کارکردهای زیادی که پست دارد بنا شده دولتی بماند.

مهری گفت: پست در هیچ کجای دنیا به بخش خصوصی واگذار نشده و با بررسی های تطبیقی که صورت گرفت سال گذشته این شرکت از دستور واگذاری خارج شد وامسال نیز طی نشستی که با مقامات عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام گرفت بناست این شرکت زیر نظر حاکمیت دولت باشد.

وی کارکرد پست را ایجاد پل ارتباط میان دولت، مردم، دولت با حاکمیت و دولت با دولت است، ادامه داد: این رابطه سبب می شود در بحث سالم سازی اداری فضا مناسب تر و از طرفی از مراجعه های مردم به سایر ادارات کاسته شود.

مدیرعامل شرکت پست در ادامه به مرسولات پستی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی درجهان اشاره داشت وگفت: در حال حاضر سرانه مرسولات پستی در کشورهای جهان به ازای هر شهروند یکهزار مرسوله است که این موضوع در ایران به ازای هر شهروند هنوز به ۱۰ مرسوله نرسیده که باید برای افزایش این رقم بیشتر تلاش شود.

وی بیان کرد: سال گذشته (۱۳۹۲) حدود ۵۶۲ میلیون مرسوله در سطح کشور جابه جا شد که از افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ماقبل خود داشته است.

مهری گفت: سه سرویس پستی سال گذشته راه اندازی شده و امسال نیز ۱۲ سرویس دیگر در دستور کار این شرکت است که اگر سرویس هایی جدید برای مردم نداشته باشیم به تدریج از گردونه حذف خواهیم شد.