کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، پروانه فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت – PAP – را به مدت ۳ ماه تمدید کرد.

به گزارش فیمنا به نقل از مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۹۹ خود، اعتبار پروانه شرکتهای دارای مجوز ارائه خدمات تلفن ثابت – PSTN – و شرکتهای انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی – PAP – را تمدید کرد.

این تصمیم پیرو مصوبه ۲۱ اردیبهشت این کمیسیون مبنی بر تمدید اعتبار پروانه شرکتهای PAP و تلفن ثابت و مصوبه ۲۹ خرداد این کمیسیون مبنی بر تعیین تکلیف پروانه های صادره براساس شرایط جدیدی که به تصویب می رسد اتخاذ شده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمدید پروانه شرکتهای PAP و PSTN را با هدف اعطای فرصت بیشتر برای بررسی و استفاده از نظرات مشاوره ای فعالان این حوزه اعلام کرده است.

مجوز فعالیت این شرکتها به مدت ۳ ماه تا ۳۰ آذرماه امسال تمدید شده است.