در حکمی از سوی مظفر پوررنجبر، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، عبدالعظیم قنبریان، به عنوان ” معاون شبکه ” مدیرعامل شرکت منصوب شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عبدالعظیم قنبریان، متولد سال ۱۳۴۸ و دارای لیسانس فیزیک کاربردی است.
وی سال ۱۳۸۴ مدیرکلی بازرسی شرکت ارتباطات زیرساخت، از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت مخابرات استان بوشهر، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت مخابرات استان خوزستان و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱، ریاست هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت مخابرات استان فارس را بر عهده داشته است.