دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر توقف فیلترینگ نرم افزار کاربردی واتس اپ و اینستاگرم را تکذیب کرد.

به گزارش وبلاگ نیوز، دکتر عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر توقف فیلترینگ نرم افزار کاربردی واتس اپ و اینستاگرم را تکذیب کرد و گفت: کارگروه درباره فیلتر یا عدم فیلتر نرم افزار اینستاگرم هیچ تصمیمی نگرفته و خبر مذکور صحت ندارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: دستورهای قضایی صادره درباره فیلتر نرم افزارهای کاربردی واتس اپ و اینستاگرم به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراست.