به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در حاشیه انتقادات رییس کمیسیون اروپا در خصوص اخبار کذب مربوط به پناهجویان، سایت کگل این کارتون را با عنوان یونکر و اخبار فیک، منتشر کرد.

فیس بوک و توئیتر/خبرآنلاین