به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در مجموعه اینفوگرافی هایی که برای شما ارائه کرده ایم (درقسمت خبرهای مرتبط در دسترس است) هم از ویژگی های و امتیازات این فضا برایتان گفته ایم و هم از خطرات این فضا آگاهتان کرده ایم. خطراتی که میتواند کام شیرین بهره مندی از ویژگی های مثبت این فضا را به تلخی بکشاند.فعالیت اراذل و اوباش در فضای مجازی
در هر فضایی که ویژگی هایی را برای ما فراهم کند مسلما افراد شیاد ، دروغگو ، و اصطلاحا اشخاصی که در موضوعات مختلف اراذل و اوباش محسوب میشوند  هم ورود میکنند.
حضور این گونه افراد علی الخصوص برای کودکان و نوجوانان بسیار خطر آفرین است.
اگر میخواهید این افراد را شناسایی کنید و از مسائلی مانند حضور خطرناک کودکان در فضای مجازی، قبح زدایی محرم و نامحرم، راهکارهای مدیریت روابط نامتعارف، حضور فعال هم جنس بازان در تلگرام و آمار روابط نامشروع به علت فضای مجازی آگاه شوید، توصیه میکنیم اینفوگرافی زیر را مطالعه کنید./افکارنیوز