سرویس نگاهی به وبلاگ ها: به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” نویسنده وبلاگ “موقعیت شهید پازوکی” نوشته است:

هرچند مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب با حضور در نمایشگاه کتاب گفته که:
رهبر انقلاب به دلیل تراکم کارهای خویش در نمایشگاه کتاب تهران حضور نمی‌یابند.

اما اهل فن در سیره شــناســی موالی ِ خود می فهمند این عدم حضور
که در سالهای اخیر بی سابقه بوده ،
به چه معنای خاص
و درخور تحلیل و ادراک برای دولت و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد است.

پی نوشت :
دگردیسی عطاء الله را که به یاد دارید ؟ مسیر همان است .

للحق