به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در عصر اطلاعات و دیجیتال شدن اکثر امور روزانه مفهومی به نام شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک مطرح میشود که لازم و ملزوم یکدیگرند؛ بدین معنی که تا شهر الکترونیک وجود نداشته باشد شهروند الکترونیک معنایی ندارد و همچنین در شهر الکترونیک اگر شهروندان الگو و دستور العمل های یک شهروند الکترونیک را ندانند، دچار مشکل خواهند شد و نیز عملا شهر الکترونیک وجود نخواهد داشت.
بر این اساس و اینکه برای مدیریت زمان در امور روزمره نیاز به تبدیل شدن به یک شهروند الکترونیک است توصیه میکنیم اینفوگرافی زیر را مطالعه کنید.
در اینفوگرافی زیر با مفهومی مانند: مزایای شهر الکترونیک، مزایای شهروند الکترونیک، مهمترین فعالیت های شهر الکترونیک، چالش های شهر الکترونیک و رتبه بندی دولت الکترونیک در جهان و ایران آشنا خواهید شد.

شهروند الکترونیک/باشگاه خبرنگاران جوان