«سیاست اصلی دولت عقب نشینی به نفع صنوف است، معاونت مطبوعاتی از تشکیل انجمن های قانونی و تخصصی استقبال می کند» این جمله‌ای است که حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دیدار با پیشکسوتان مطبوعات گفته است اما گویا معاون محترم تنها قائل به این عقب نشینی در بخشی از حوزه معاونت مطبوعاتی است که به حریم مسئولیت های ایشان ارتباط چندانی ندارد.

13930230000324_PhotoAحسن انتظامی گفته که با توجه به سیاست اصلی دولت مبنی بر عقب نشینی به نفع صنوف، معاونت مطبوعاتی از تشکیل انجمن‌های قانونی و تخصصی استقبال می‌کند تا امور مختلف مربوط به این صنف را به خود اهالی مطبوعات و در قالب واگذاری امور به انجمن‌ها، واگذار کند.

رسانه‌ها نیز از این سخنان استقبال می‌کنند و از انتظامی می‌خواهند که به آنچه می گوید پایبند باشد و عرصه را برای حضور اهالی رسانه در اداره صنف مهیا کند اما سوال اینجاست که ایشان چرا سال گذشته علی رغم آنکه مسئولیت دولتی داشتند و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بودند حاضر نشدند به نفع صنف مطبوعات و به نفع مدیران مسئول، از نمایندگی مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات کنار بروند تا فضا برای فعالان این صنف که دغدغه مسئولیت دولتی هم ندارند، باز باشد؟

اکنون کرسی نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات متعلق به حسین انتظامی است که یک مقام دولتی است و در اینجا ظاهراً قرار هم نیست هیچ استقبالی از سیاست اصلی دولت مبنی بر عقب نشینی به نفع صنوف داشته باشد!

آبان ماه سال گذشته بود که انتخابات مدیران مسئول رسانه‌ها در هیأت نظارت بر مطبوعات برگزار شد و در این انتخابات، معاون مطبوعاتی دولت به عنوان نماینده مدیران مسئولان رسانه‌ها انتخاب شد.

جدا از این مسئله که با توجه به آمار ۳ تا ۴ هزار رسانه در کشور، حسین انتظامی تنها با رای ۳۰۵ رسانه به عضویت هیأت نظارت درآمده و تنها نماینده ۷ درصد رسانه‌ها محسوب می‌شود، باید به این نکته اشاره کنیم که او به عنوان یک مدیر دولتی در انتخاباتی شرکت کرد که حالا معتقد است دولت به نفع صنف باید عقب نشینی کند.

همان زمان انتخابات نیز حضور نماینده دولت و ایجاد فضای نابرابر رقابتی میان نامزدها موجب شد تا نامزدهای سرشناس از این رقابت نابرابر انصراف دهند و راه را برای انتخاب نماینده دولت به عنوان نماینده میران مسئول بازتر کنند.

شاید از دید معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مطبوعات و رسانه صنف محسوب نمی‌شوند که همچنان به عنوان نماینده دولت جایگاهی که متعلق به اصحاب رسانه است را در هیأت نظارت اشغال کرده و خلاف آنچه می گوید عمل می‌کند.

با استقبالی که انتظامی از واگذاری امور مربوط به رسانه به انجمن ها داشته کمترین انتظاری که می رود این است در گام اول خود ایشان یا به حضور در هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان یک مقام دولتی پایان دهد و یا با استعفا از سمت معاونت مطبوعاتی به عنوان نماینده صنف در هیأت نظارت بر مطبوعات به فعالیت خود ادامه دهد.

آیا هیأت نظارت بر مطبوعات جزء امور مربوط به صنف رسانه محسوب نمی شود که در «سیاست دولت مبنی بر عقب نشینی به نفع صنوف» نمی گنجد و آقای انتظامی هم معاون وزیر ارشاد است و هم از نمایندگی مدیران مسئول در این هیأت، نمی تواند دل بکند؟ / فارس