عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی از سمت معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کنار رفت.

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” به نقل از تسنیم ، رفتن معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از این مرکز صبح امروز قطعی شد و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور ضمن تشکر از وی بابت تشکیل و راه‌اندازی این معاونت، برای وی آرزوی سرافرازی کرد.
علیرضا شاه‌میرزایی یکی از اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری است و ریاست پژوهشگاه فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم بر عهده داشته است.
وی سال گذشته با حکم دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی، به این سمت گمارده شده بود.