به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ سیاست های کلان بازی های رایانه ای در جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.شورای عالی فضای مجازی

در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، پس از بحث و بررسی مواد و بندهای پیشنهادی توسط اعضای شورا، به منظور ساماندهی هر یک از اقدامات کلان در سطح کشور، متولیان مربوطه و دستگاه‌های همکار نیز تعیین شدند.

حمایت از بازی های رایانه ای داخلی شامل ارایه تسهیلات و تخفیف ها در خصوص تبلیغات این نوع بازی ها، حمایت از بازی های فاخر، نوآور و آنلاین و مبتنی بر تلفن همراه، همچنین حمایت های سرمایه ای و زیر ساختی، حمایت از تشکیل مراکز رشد و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر، حمایت از صادرات بازی های رایانه ای، تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت بازی های رایانه ای و فرهنگ سازی در زمینه فرصت ها و تهدیدهای بازی های رایانه ای و اصلاح و تنقیح قوانین مرتبط با مالکیت آثار از جمله اهم مفاد مصوبه سیاست ها و اقدامات کلان بازی های رایانه ای است.

اولین وظیفه مدیران کلان فضای مجازی چیست؟

با این وجود اخباری که قبل از برگزاری این جلسه از گوشه و کنار به رسانه ها گفته می شد، دستور جلسه شورای عالی فضای مجازی را در مورد حذف شوراهای موازی با شواری عالی فضای مجازی عنوان می کرد. اقدامی که پس از گذشت حدود ۳ ماه از دستور صریح رهبر انقلاب در بند اول نامه معرفی اعضای جدید این شورا، تا به حال به نوعی توسط همه اعضای آن به خصوص ریاست این شورا مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عالی ترین شورای بی عمل ، یکی از بهترین القابی است که این روزها در شبکه های اجتماعی و در بین فعالین فضای مجازی و کارشناسان این حوزه در مورد شورای عالی فضای مجازی گفته می شود.

این لقب بدین جهت مورد استقبال مردم واقع شد که حتی پس از معرفی ترکیب جدید و روشن و شفاف شدن اهداف و تکالیف پیش روی شورای توسط رهبری نیز اعضای آن تاکنون هیچ گونه فعالیت درخور شأن جایگاه شورای عالی فضای مجازی انجام نداده اند.

امید است با در نظر گرفتن شرایط کنونی و تجارب قبلی همچون فتنه ۸۸ و ویروس استاکس نت ، اعضای عالی قدر این شورا درس عبرتی گرفته و بار دیگر از تحمیل هزینه های کلان به کشور و ملت جلوگیری کنند.