مجتبی جعفریبه گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام کرد: امروز در مراسمی از زحمات علی اکبر جابری مقدم معاون پیشین برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی قدردانی شد.

همچنین مجتبی جعفری به عنوان قائم مقام و معاون امنیت معارفه شد.

امیر خوراکیان به عنوان معاون محتوا و ابراهیم یافتیان به عنوان معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی معرفی شدند.

محمدرضا کشاورزی که پیش از این معاون محتوا بود در سمت مشاور در حوزه محتوا و حامد دهقان که پیش از این معاون امنیت بود در سمت مشاور در حوزه امنیت معرفی شدند./فارس