به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ براساس عملکرد واقعی شش ماهه حسابرسی نشده، اعلام کرد که سود هر سهم مبلغ ۷,۱۵۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.

این اپراتور با سرمایه ثبت شده ۴۰۰ میلیارد تومان تا آخر شهریور ماه گذشته سود عملیاتی بالغ بر یک هزار و ۵۹۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان را ثبت کرده و برآوردها حاکی از آن است که این شاخص تا پایان سال جاری به بیش از سه هزار و ۷۲ میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان خواهد رسید.

براساس گزارش‌های آماری مربوط به درآمدهای این اپراتور اگر پیش‌بینی‌ها پیرامون سود هر سهم تحقق یابد، سود هر سهم این شرکت با رشد ۱۳ درصدی به نسبت سال گذشته مواجه خواهد شد.

از آن جهت که گفته شده سود خالص (پس از کسر مالیات) این شرکت در پایان سال جاری بیش از دو هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۵۷ میلیون تومان خواهد بود، صاحبان سهام آن گفته‌اند که تقسیم سود هر سهم براساس ۸۰ درصد سود خالص احصا شده باشد.

شرکت مخابرات ایران با داشتن سه میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۳۴۴ سهم از شرکت ارتباطات سیار ایران ۸۹.۴۶ درصد از مالکیت همراه اول را داراست./تسنیم