شهرام همایون پس ازمدتی تلاش ،رسوایی و گدایی از مردم برای ادامه برپا نگه داشتن شبکه ی سلطنت طلب خود ، سرانجام با شکست مالی مجبور به قطع این کانال شد.

به گزارش موسسه راهبردی دیده بان، یکی از اهداف راه اندازی شبکه های فارسی زبان ماهواره ای در  راستای جریان سازی سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران بوده است.در این میان علاوه بر این اهداف دیگری هم با حمایت های مالی برخی ارگان های  امنیتی آمریکا و همچنین پول های باد آورده پهلوی در راستای پروژه براندازی تعریف شده است.

shahramhomayoun

شبکه های سلطنت طلب به منابعی از نشر شایعات کذب و اخبار واهی تبدیل شده و با دریافت مبالغی بنام تأسیس شبکه جدید و ادامه حیات شبکه های فعلی و قبلی، اقدامات دیگری را انجام میدهند.

یکی از این شبکه های سلطنت طلب که حاشیه های زیادی را در کارنامه کاری خود دارد “کانال یک” است.این شبکه فارسی زبان ماهواره ای که با شعار و ادعای آزادیخواهی کار خود را شروع نموده بود و مدتی با تبلیغات برای ربع پهلوی و جلب رضایت وی سعی در فعال نگه داشتن بنگاه سخن پراکنی خود داشته است.

به دنبال رسوایی های اخیر و درگیری ها با برخی سلطنت طلبان و حتی شخص ربع پهلوی وضعیت مالی شبکه رو به وخامت هرچه بیشتر رفته و چون حامیان سلطنت طلب قبلی حمایتی در این زمینه نداشتند و مخاطبان هم فریب این کانال های کذب را نخورده و هزینه ای ارسال نکردند، لذا شهرام همایون با ورشکستگی مالی روبرو شده و مجبور به تعطیلی برنامه های خود از ماهواره هاتبرد شد.

این در حالی است که همایون اعتراف خود به مشکلات مالی در خصوص شبکه را در صفحه اینستاگرام خود بیان نموده است و در تازه ترین اقدام فریبکارانه خود با تعریف و تمجید از ربع پهلوی در مراسمی سعی در جلب اعتماد دوباره این فرد را داشته است.

همایون با این اقدام تلاش دارد بتواند با پول های بادآورده ای که سلطنت طلبان دارند شبکه خود را دوباره فعال و راه اندازی نماید.

shahramhomayoun

شهرام همایون به گفته خود این روزها از حال روحی بسیار بدی برخوردار می باشد.همچنین مدتی پیش نیز برخی از عوامل این شبکه بنام های سیاوش آذری به تلویزیون ایران آریایی و داریوش باقری به تلویزیون پارس پیوسته اند.رفتن سیاوش آذری و داریوش باقری از تلویزیون کانال یک نامرتبط با مشکلات مالی این رسانه فارسی زبان نبوده است.

هر چند دردومین سمینار و کنفرانس رنسانس ( نوزایی ) ایرانی روزهای شنبه ۳۱ اکتبر و یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۱۵، در شهر اروین ( هتل هیلتون ) اورنج کانتی با حضور جمعی از سلطنت طلبان و همچنین سخنرانی شهرام همایون مدیر تلویزیون کانال یک برگزار گردید.

دراین سخنرانی شهرام همایون، کانون صحبت های خود را بر روی رضاخان پهلوی، و تعریف و تمجید از دستاوردهای وی متمرکز کرده بود.همایون، برنامه ساز و مجری کانال یک در این سخنرانی مدعی شد که ” رضاشاه اولین کسی بود که بانی دوره رنسانس در ایران شد.”

این سخنرانی ها و تغییر مواضع شهرام همایون تنها برای بدست آوردن موقعیتی مالی برای راه اندازی کانال یک می باشد.پر واضح است که افرادی مانند همایون تنها برای موقعیت های خود به مدح و ستایش از خاندان به زوال رفته پهلوی می پردازند و در برخی از موقعیت ها به جای تمجید و تعریف به افشاگری در خصوص این خانواده بپردازند.