طی حکمی از سوی محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سعید مهدیون به سمت ” معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ” منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران “فیمنا” به نقل از سیتنا ،  از مرکز ملی فضای مجازی متن حکم به این شرح است:
جناب آقای مهندس سعید مهدیون
بموجب اختیارات بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت  معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی منصوب می نمایم.
با توجه به مأموریت شورای عالی فضای مجازی امیدوارم با بهره گیری از توان علمی محققان کشور نسبت به مدیریت تنظیم و تدوین نظامات حقوقی مورد نیاز فضای مجازی جهت پیشنهاد به شورای عالی فضای مجازی، تنظیم روابط فعالان این حوزه در عرضه ملی و تدوین و پیشنهاد حفظ حقوق ملی و حاکمیتی کشور در عرصه بین المللی اقدام بایسته بعمل آورید.
از خداوند متعال توفیق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله خواستارم.
محمد حسن انتظاری