طی حکمی از سوی مهندس فتاحی معاون وزیر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت سهراب آغ بیات با حفظ سمت سازمانی به عنوان سرپرست معاونت فنی شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
 به گزارش فیمنا ، مهندس سهراب آغ بیات با مدرک کارشناسی ارشدمهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر وسمت های رئیس اداره مدیریت سرویس مرکز سوئیچ بین شهری آی سی تی تهران و مدیرکل امور مشتریان و واگذاری مدارات این شرکت را در کارنامه خود دارد.
وی در حال حاضر مدیرکل کنترل و هماهنگی پایش در معاونت فنی این شرکت را برعهده دارد.