معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ساماندهی کل پروانه های ارتباطی کشور و حرکت به سمت همگرایی موبایل و تلفن ثابت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق عباسی شاهکوه در پنجمین همایش بین المللی مخابرات (ITC ۲۰۱۵) گفت: نقشه راه رگولاتوری در ساماندهی کل پروانه‌های ارتباطی کشور در چهار دسته Netco  و Servco در بخش ارتباطات ثابت و موبایل و نهایتا حرکت به سمت همگرایی موبایل و ثابت Fixed یا همان FMC است.

وی خواسته‌های متضاد ذی‌نفعان را مهم‌ترین چالش‌ پیش روی سازمان تنظیم مقررات عنوان و تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه دسترسی مردم به پهن باند ثابت و موبایل، افزایش کیفیت خدمات و رقابتی کردن تعرفه از اهداف اصلی در صدور پروانه های جدید ارتباطی محسوب می‌شود.

معاون صدور مجوز رگولاتوری با اشاره به برنامه های مدنظر برای صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) افزود: ما به دنبال این هستیم تا از منابع موجود شبکه ارتباطی استفاده بهتری کرده و به مردم خدمات متنوع‌تر و رقابتی‌تر عرضه شود. براین اساس درنظر داریم تا دو نوع اپراتور MVNO تعریف کنیم؛ اپراتور MVNO نوع اول بخش‌هایی از شبکه زیرساخت تلفن همراه به جز شبکه دسترسی رادیویی، را مخصوص خود راه اندازی خواهد کرد و در نوع دوم، اپراتور مجازی، تنها ارائه دهنده سرویس خواهد بود؛ اما با توجه به اینکه در نوع اول MVNO، همکاری و مشارکت بیشتری در سرمایه‌گذاری میان اپراتورهای موبایل و اپراتورهای مجازی صورت می‌پذیرد، اولویت و ترجیح رگولاتوری بر این نوع از MVNO است.

وی با تاکید بر رویکرد غیر انحصاری ساماندهی پروانه های ارتباطات ثابت و صدور مجوزهای اپراتور شبکه- FCP گفت: ما به دنبال کاهش تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نیستیم، بلکه تنها شرایطی را در نظر می‌گیریم تا اپراتورهای FCP توانمند شکل بگیرند.

دکتر عباسی درخصوص نگرانی‌های مطرح شده توسط فعالان بازار ارتباطات ثابت کشور اظهار داشت: برای شرکت‌های ISP و ISDP که علاقه‌ای برای حضور به عنوان اپراتور شبکه FCP ندارند نیز در حال فراهم کردن فرصت جدیدی هستیم تا در قالب پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت (Servco)، ادامه فعالیت داشته باشند.

وی کاهش دخالت رگولاتوری پس از تنظیم رقابت را قطعی دانست و افزود: از این پس عزم سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بر دخالت در حد ضرورت و حرکت به سمت مقررات زدایی در بازار مخابرات ایران است.