سازمان های مردم نهاد نقش موثرتری از دولت در فضای مجازی دارند

گسترش تاثیر پذیری جوامع از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی و ضروت توجه به این ابزارها، بویژه فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات ، امری بدیهی در دنیای مدرن امروز است که متاسفانه تا پیش از این شاهد توجهی جامع به آن در چهارچوب ضرورت ها،منافع و اولویت های انقلاب اسلامی مان نبوده ایم .

سازمان های مردم‌نهاد نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کند. سازمانهای مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند.

طبیعت این سازمان های ایجاد ظرفیت های اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف ، معضلات و حل مشکلاتی است که دولت در توان اجرا ندارد یا به صورت کامل و ریز توانایی آن را ندارد .

حل بسیاری از مسایل توسط دولت ها مطمئنا امکان پذیر نیست خصوصا در کشور ما که پیچ و خم های اداری سبب اتلاف وقت و از دست رفتن فرصت های اجرایی و حل موضوعات خرد می گردد فلذا این مسئله سبب تشدید بحران های اجتماعی و یا عدم اجرا شدن خواسته ها ، نیازها و موارد درون جامعه می گردد که این امر سبب تسری به دیگر معضلات هم رده ودرگیر می گردد که این امر مجددا باعث ایجاد بحران در بحران و در نهایت سبب نابودی موضوع و تسری معضلات و غیر قابل حل شدن آن می گردد .

خاصیت سازمان های مردم نهاد این فرصت را ایجاد می کند که دولت براساس سیاست های کلی و قانون اساسی بر روند اجرایی و عملکرد این سازمان ها نظارت کرده و سلیقه و خاصیت فکری مورد نیاز مردم را اقشار تحصیل کرده و توانای همان جامعه به ثمر نشاند .

امروزه دولت به دلیل خاصیت های تبلیغاتی سیاسی و عدم درک برخی مسئولین کلان از واقعیت های فضای مجازی این مسئله را بار دیگر اذعان می کند که دولت در اجرای برنامه ها و استفاده از فرصت ها برای به ثمر نشاندن ظرفیت های درون جامعه شکست خورده است و نمی تواند مسایل خرد را اجرا درآورد .

برخی مسئولین خواستار اجرای سیاست هایی در فضای مجازی کشور هستند که این مسئله با اصل حمایت از تولیدات داخلی و امنیت اجتماعی کاملا متضاد است .

جوامع غربی با تزریق تفکرات غربی و استفاده از ابزارهای در دسترس و آماده شده خود به دنبال ایجاد سبک زندگی جدید برای ما هستند که لازم است برخی از مسئولین از این روند اشتباه دست بردارند و به سمت و سوی دریافت حقیقت های فضای مجازی براساس رویکرد واقعی جمهوری اسلامی مبنی بر ساختار فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی بومی قدم بردارند تا ضمن دفع تهدیدها بتوان از آن برای ایجاد فرصت و استفاده از فرصت ها برای تکمیل فرآیند تولیداتی محتوایی فضای مجازی کشور اقدام نمود و در قدم های بعدی بتوان به عنوان صادر کننده محتوا اقدام نماییم .

در حال که این مسئله توسط برخی از مسئولین مرتبط با این قضیه شبهه ی قدم برداشتن در راه ترسیم شده ی غربی ها به اذهان متبادر می گردد در اینجا لازم است تا خود مردم در حالت های انسجام یافته توسط افراد تحصیل کرده و توانای دغدغه مند اقدام به تشکیل سازمان های مردم نهاد مرتبط با فضای مجازی نمایند .

مطمئنا این سازمان ها با تشکیلات مردمی می تواند گره گشای مشکلات ، بحران ها ، معایب و بی فرهنگی های موجود در فضای مجازی حول محور ایرانیان باشد و این زنگ اخطاری به مسئولین لجباز و موج سوار سیاسی باشد تا بتوان جبهه ی مجازی جنگ نرم راه انداخته شده نیز آن طور که صلاح و منفعت جمهوری اسلامی است به ثمر بنشیند .