به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ انتخابات نماد مردم سالاری در ایران است و یکی از مهمترین دوره های برگزاری این نماد مردم سالاری انتخاب یک فرد به عنوان رئیس جمهور آن هم از سوی مردم است.

پروسه انتخابات به دلیل ایجاد شرایط امن و مطمئن برای برگزاری و مشارکت مردم، پروسه حساسی است و از ماه ها قبل مسئولان بدر تکاپو برای برگزاری هرچه بهتر این مشارکت سرنوشت ساز هستند.
این اینفوگرافی به شما نشان خواهد داد که یک رای از زمان انداخته شدن در داخل صندوق تا زمان شمارش چه مسیری را طی میکند. زمان و محل برگزاری انتخابات، افراد حاضر در شعب رای ریزی، تعرفه ها، پروسه رای گیری، تجمیع آرا، میزان مشارکت و … از مولفه هایی است که در این عکس نگاره برای شما به نمایش درآمده است.