گروهی از فعالان صنعت مخابرات کشور آلمان با هدف توسعه روابط مخابراتی ایران و آلمان از زیرساختهای ارتباطی کشورمان بازدید کردند.

به گزارش فیمنا به نقل از مهر، این بازدید با هماهنگی شرکت ارتباطات زیرساخت و در راستای توسعه روابط مخابراتی ایران و آلمان شکل گرفت.

از این رو هیات مخابراتی آلمان و فعالان این صنعت از مجموعه تاریخی عمارت کلاه فرنگی دیدار کردند.

بوفاردداهمن رئیس هیات آلمانی با ابراز خوشوقتی از فرصت این دیدار، نسبت به توسعه روابط مخابراتی آلمان و ایران به عنوان یکی از فعالان مخابراتی منطقه خاورمیانه ابراز امیدواری کرد .

بوفاردداهمن رئیس هیأت آلمانی با شنیدن آمار وضعیت شبکه زیرساخت ارتباطی ایران و با ابراز خشنودی از گستردگی خدمات ارتباطی در ایران، با اشاره به میزان مشترکان تلفن همراه و کاربران اینترنت، ایران را از جمله کشورهای دارای پتانسیل بالا برای سرمایه گذاریهای مخابراتی و ارتباطی ارزیابی کرد.

در همین حال محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه ارتباطات زیرساخت کشورمان بر توسعه این شبکه با توجه به موقعیتهای جغرافیایی و جمعیتی ایران، تأکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات، موقعیت جغرافیایی و جمعیت جوان کشورمان را به عنوان دو فاکتور اساسی و تأثیرگذار بر توسعه و تقویت زیرساخت های ارتباطی برشمرد و با اشاره به موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه خاورمیانه، سرمایه گذاری در شبکه ارتباطات زیرساخت را از جمله سرمایه گذاریهای موفقی دانست که وضعیت کنونی شبکه فیبرنوری ایران را به عنوان یکی از گسترده ترین شبکه های مخابراتی منطقه، تبدیل خواهد کرد