مدیرکل سرویس های نوین پستی از رشد ۸۶ درصدی ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ خبر داد.

 به گزارش سیتنا، “کیوانی” با اعلام این که ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی در سال ۹۲ تعداد ۷۵/۴ میلیون فقره می باشد، افزود: این رقم نسبت به سال۹۱ با رشد ۸۶ درصدی روبرو بوده است.

 وی درخصوص رشد چشمگیر درآمد این سرویس اظهار داشت: درآمد پستی حاصل از این سرویس در مقایسه با سال۹۱ بیانگر رشد ۱۳۹ درصدی سرویس مذکور است.

 کیوانی با بیان این که ترافیک سرویس خرید و فروش اینترنتی از ابتدای فعالیت تاکنون ۱۳ میلیون فقره مرسوله می باشد خاطرنشان کرد: روند رو به رشد این سرویس حاکی از آن است که این سرویس به عنوان یکی از سرویس های نوین شبکه پستی که مورد اقبال عمومی واقع شده است به شمار می رود.

 وی درخصوص فعالین سرویس خرید و فروش اینترنتی بیان داشت: تعداد فروشگاه های فعال سرویس خرید و فروش اینترنتی در سامانه گیت وی ۳۵۶۱ فروشگاه می باشد که از این تعداد ،۵۰۵ فروشگاه مربوط به بازار الکترونیک می باشد.

 مدیرکل سرویس های نوین پستی درخصوص آمار و ارقام ترافیک و عملکرد بازار الکترونیک گفت: ترافیک بازار الکترونیک در سال ۹۲، ۱۸۵ درصد نسبت به سال ۹۱ رشد داشته و درآمد حاصله  از این سرویس در مقایسه با سال ۹۱ رشد ۲۵۷ درصدی را نشان می دهد.

 وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با عزم و جدیت بیش از پیش همکاران و توسعه فرایندها در سال جاری نیز این سرویس رشد قابل توجه ای را تجربه کند.