به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ در سال ۹۵ ، بودجه جاری پیش‌بینی شده برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی عملیاتی شورای عالی فضای مجازی، رشد بودجه به میزان ۲۴.۱۴ نسبت به بودجه سال جاری مالی داشته است .

دولت لایحه بودجه ۹۵ را تقدیم نمایندگان مجلس کرد تا روال بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب شود.بودجه مرکز ملی فضای مجازی

در لایحه بودجه سال ۹۵ کل بودجه سال آینده (از حیث مصارف و هزینه) ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و در سرفصل بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه برای مرکز ملی فضای مجازی کشور اینگونه امده است.

کل بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال جاری ۲۶,۸۵۰ میلیون ریال بوده که در برآوردهای سال مالی ۹۵ رقم ۳۳,۳۳۴ میلیون ریال برای ان پیش‌بینی شده است تا با این بودجه از پس حقوق، مزایا و سایر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌هایش برآید.

از بودجه جاری پیش‌بینی شده برای این مرکز، رقم ۱۳,۱۹۹ میلیون ریال برای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.

طبق گزارش لایحه بودجه ۹۵، عملکرد مالی سال ۹۳ این مرکز ۱۴,۸۵۰ میلیون ریال بوده است.

در لایحه مذکور هیچ رقمی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی مرکز ملی فضای مجازی کشور قید نشده است./آی تی آنالیز