به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ میرشمس مومنی زاده در نشست با اصحاب رسانه و صاحبان سایت در فضای مجازی که بعدازظهر شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهار کرد: قرن ۲۱ به قرن اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود.

وی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند نقش مهم اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر را انکار کند، افزود: اطلاعات نقش تأثیرگذاری در فرآیند توسعه یک جامعه دارد.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه محوریت این نشست تبیین رسالت و مسئولیت های رسانه است، گفت: رسانه های در طول تاریخ سیر تحولات فراوانی را طی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه باید از رسانه ها و فضای مجازی در راستای انجام صحیح رسالت و مسئولیت ها استفاده شود، خاطرنشان کرد: کانال ها و شبکه های مجازی نیز به مثابه رسانه تلقی شده و باید از این اصل پیروی کنند.

مومنی زاده با اشاره به اینکه ممکن است شعاع تأثیرگذاری و نفوذ برخی رسانه ها و فضاهای مجازی کمتر یا بیشتر باشد، تصریح کرد: رسانه ها و فضای مجازی دارای کارکردهای مختلفی در یک جامعه هستند.

وی کارکردها در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، آموزشی و… رسانه ها را از جمله کارکردهای رسانه برشمرد و یادآورشد: رسانه ها و فضاهای مجازی در حضور پرشور مردم در انتخابات، ایجاد فضای امید و نشاط در سطح جامعه و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار هستند.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه محور اداره هر کشوری قوانین آن کشور است، گفت: رسانه نیز باید فعالیت های خود را در چارچوب های قانونی برنامه ریزی و عمل کند.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود فضای مجازی و رسانه برای هر جامعه ای فرصت محسوب می شود نه تهدید، افزود: این بدان معنا است که رسانه ها و فضاهای مجازی موجود باید در چارچوب قوانین و مقررات کشور عمل کنند.

به گفته این مسئول گاه خروج رسانه ها و فضاهای مجازی از چارچوب های قانونی می توانند موضوعی ساده و قابل حل را به بحرانی بزرگ برای یک کشور تبدیل و خسارات و آسیب های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشند./مهر