«رضا آسیابانی» در گفت‌وگو با میزان با اشاره به تاسیس مرکز ملی داده قوه قضائیه، گفت: هدف از راه‌اندازی این مرکز، ساماندهی پرونده‌ها، ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی به آمار و گردش کار قضایی درسراسر کشور و اتصال الکترونیکی به تمامی موسسات و نهادها و ارگان‌های مرتبط با قوه است.

وی از تاسیس این مرکز در ۲ سال آینده خبر داد و افزود: ایجاد و تاسیس مرکز ملی داده قوه قضائیه از وظایف دستگاه قضاست و ۲ مرکز به عنوان مرکز متوسط داده راه اندازی کرده‌ایم  و برای مرکز داده اصلی مطالعاتی انجام شده و مقدمات کار صورت گرفته است. اگر بودجه مناسبی برای این کار در نظر گرفته شود، این مرکز طی ۲ سال آینده افتتاح می شود.

آسیابانی ادامه داد: با توجه به عنایت‌های ویژه رییس دستگاه قضا توانسته‌ایم مواردی که نیازهای ضروری داشته ایم را از ایشان کمک بگیریم، و در خصوص سرویس ها و خدمات هنوز نیازهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی هزینه کردن در حوزه فناوری ها و مرکز آمار را نوعی سرمایه گذاری دانست و افزود: باید به برنامه ریزی‌ها این حوزه با این دید نگاه کرد.

معاون فناوری و اطلاعات مرکز آمار قوه قضائیه در خصوص اتصال تمامی نقاط قضایی به شبکه ملی عدالت نیز خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که در سال‌های آینده، کلیه نقاط شورای حل اختلاف هم به شبکه ملی عدالت قوه قضائیه متصل شود. این کار در مرکز استان ها شروع شده است و به دنبال این هستیم که در مرحله بعدی این نقاط در شهرها به هم متصل شود و  پیگیر این هستیم که هیچ نقطه قضایی بدون اتصال به شبکه ملی عدالت باقی نماند.