حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات از اسناد ملی ایران و سایر کشورها توسط شورایعالی اطلاع رسانی استخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی اطلاع‌رسانی به منظور ایجاد نگرش‌ جامع برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور نسبت به موضوع‌های فناوری اطلاعات و به خصوص نگاشت اسناد مرتبط، حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات از اسناد ملی ایران و سایر کشورها را استخراج کرد.

رسیدن به پیشرفت‌های قابل ملاحظه در زمینه فناوری‌ها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از موضوع‌هایی است که همواره در اسناد بالادستی کشور و به ویژه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی به آن تأکید شده است.

اقدام آغازین برای این کار، تعریف راهبرد‌های اینگونه از فناوری‌ها در سطوح گوناگون است. با این حال، پیش از آغاز این کار باید اسناد مرتبط در این حوزه را مورد بررسی قرار داد. جست‌وجوی منابع نشان می‌دهد که تاکنون در جهان اسناد متنوعی در این رابطه و در سطوح گوناگون ایجاد شده است. تعداد زیاد این گونه از اسناد، لزوم دسته‌بندی آنها را توجیه می‌کند.

با توجه به این موضوع، پروژه مرتبطی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی تعریف شد که موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات و اطلاعات با بکارگیری اسناد مربوط به راهبردهای آن در قالب ساختار درختی استخراج شوند. این کار افزون بر اینکه دسته‌بندی اسناد فناوری اطلاعات و اطلاعات را ساده‌تر می‌سازد، باعث می‌شود تا برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور در سطوح گوناگون به نگرش جامعی نسبت به موضوع‌های این حوزه دست یابند.

در این پروژه برای استخراج موضوع‌های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فرآیندی چند مرحله‌ای طی شده است. نخست اسناد این حوزه، با کلید واژه‌های مرتبط با ” استراتژی” و ” فناوری اطلاعات و ارتباطات” در وب و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط مورد جستجو قرار گرفت و در گام اول این مرحله، نزدیک به ۳۰۰ سند مرتبط یافت شد که پس از بررسی مجدد ۱۱۴سند( ۶ سند به زبان فارسی و ۱۰۸ سند به زبان انگلیسی) به عنوان اسناد راهبردی کشورها در زمینه فناوری اطلاعات انتخاب شد.

در گام بعدی موضوع‌های راهبردی در سه سطح از اسناد استخراج و پس از پالایش و دسته‌بندی اولیه توسط تیم تحقیق با استفاده از نظرهای گروهی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دسته‌بندی نهایی تدوین شد.

در مرحله پایانی پروژه اسناد راهبردی پیش گفته (۱۱۴ سند) و برخی اسناد مرتبط دیگر (۱۲۲۸ سند) با استفاده از روشهای هوشمند به حوزه‌های راهبردی فناوری اطلاعات پیوست و قابل بازیابی شد.

نتایج این پژوهش می‌تواند گامی مؤثر برای تولید ساختار پژوهشی مناسب و یک الگوی تفکیکی ‌راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای همه پژوهشگران این حوزه باشد؛ همچنین سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز می‌توانند با بهره‌گیری از این الگوی دسته‌بندی به نظام‌مند کردن هرچه بیشتر تصمیمات خود اهتمام ورزند.

بر اساس ساختار درختی ایجاد شده، موضوع‌های راهبردی اصلی شامل کاربردها، فضای سایبری، اطلاعات و محتوای دیجیتال، منابع انسانی، صنعت، جامعه اطلاعاتی و دانش، زیرساخت ، قوانین، مقررات و خط‌ مشی‌ها، اصلاحات، تحقیق و توسعه و ارتباطات است که هر کدام به زیرشاخه‌هایی تعریف شده است.

نتایج این پروژه از طریق وب‌گاه bamefava.scict.ir و در بخش “مقالات و حوزه‌های راهبردی” در دسترس عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.