سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: امنیت از مهمترین نیازهای جامعه بشری و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است.
وی افزود: امروز ۱۳۷ ماموریت برعهده کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها است و این مکان‌ها باید به مأمن و پناه‌گاهی برای مردم تبدیل شوند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تقویت و ارتقای پلیس به مردمی بودن آن است، تصریح کرد: با توجه به شعار امسال که سال همدلی و همزبانی است، کلانتری و پاسگاه باید به عنوان یک محور در راستای تعامل و همدلی با مردم باشد.
سردار آقاخانی، سرعت عمل در پاسخگویی به مطالبات مردم، دسترسی سهل و آسان در امور و خدمات قضایی، ارتباط مستقیم از طریق معتمدان محلات با مردم و کاهش سریع و به موقع مشکلات امنیتی و انتظامی مردم را از جمله مزایای احداث کلانتری ها و پاسگاه ها عنوان کرد.
وی با اشاره به اولویت برنامه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، گفت: امروز دغدغه مردم در بحث مواد مخدر، سرقت و  شرارت و اوباش‌گری است که برخورد با این موضوعات باید در دستور کار ویژه پاسگاه باشد و با توزیع‌کنندگان خرد مواد مخدر در این منطقه به طور ویژه باید انجام و سرعت بیشتری به خود بگیرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه ماهواره مقدمه ورود به جاده انحراف است و ترکش‌های آن باعث از هم پاشیدن خانواده و نا امنی در جامعه می‌شود، افزود: طرح جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای که در ملاء عام باشند در دستور کار ویژه تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان اصفهان است و در این زمینه از مردم می‌خواهیم که با پلیس همکاری لازم را به عمل آورند.