سرپرست پست خراسان رضوی از توزیع برگه های سهام عدالت کارگران فصلی، ثبت نام شدگان سال ۹۲ ، توسط پست خبر داد.

38de715a-a95f-4eb8-bfa1-3be99bff13cd_20140610_090459 به گزارش فیمنا به نقل از سیتنا، “محمد شفیعی” سرپرست پست خراسان رضوی، افزود: بر اساس توافق شرکت تعاونی سهام عدالت و اداره کل پست خراسان رضوی، توزیع برگه های سهام عدالت این دسته از ثبت نام کنندگان از نیمه خرداد ماه در مشهد آغاز شده است.

 وی تصریح کرد: پست برگه های سهام  را از شرکت تعاونی سهام عدالت دریافت و به آدرس اعلام شده از سوی متقاضی، هنگام ثبت نام، تحویل سرپرست خانوار می نماید.

 شفیعی با اشاره به این که تاکنون فرایند آدرس نویسی سه هزار برگه از سهام عدالت پایان یافته و آماده ارسال می باشد خاطرنشان کرد: سایر برگه ها نیز به تدریج و براساس جدول زمان بندی شرکت تعاونی سهام عدالت به منظور  آدرس نویسی و توزیع تحویل پست می شود.

 سرپرست پست خراسان رضوی اظهار داشت: سال گذشته حدود ۶۵ هزار خانوار جهت دریافت سهام عدالت کارگران فصلی در مشهد ثبت نام کردند که برگه های سهام آن ها به تدریج از طریق پست تحویل می گردد.