فیمنا رسانه شماست

جهت تماس با ما از طریق زیر اقدام فرمایید :

سامانه پیامک : ۱۰۰۰۵۹۱۹

تلفکس : ۰۲۱۸۹۷۸۵۸۹۸

تلفن همراه : ۰۹۳۶۶۸۱۹۹۳۴

بخش روابط عمومی و امور بین الملل : info@fimna.ir

واحد پذیرش و دریافت خبر : news@fimna.ir

سردبیر : head@fimna.ir

کلیه افراد علاقه مند برای دریافت رایگان پیامک های اخبار داغ می توانند با ارسال عدد ۲۰ به شماره پیامک ۱۰۰۰۵۹۱۹ به عضویت سامانه اطلاع رسانی فضای مجازی کشور در آیند .

به اطلاع می رساند این مجموعه خصوصی بوده است و به هیچ نهاد یا موسسه دولتی وابسته نمی باشد و کلیه هزینه های آن از طریق حامیان مالی بازرگانی و موسسین آن تامین می گردد .