در صورت تکمیل فرایند واگذاری تجهیزات، عرضه ی تلویزیون اینترنتی از دهه ی فجر در شهر تهران آغاز می شود.
رضا خلیلی، معاون فنی شرکت مخابرات ایران، در گفت و گو با موج، در مورد اینکه متولی واگذاری تلویزیون اینترنتی شرکت مخابرات ایران است، گفت: در صورت تکمیل فرایند واگذاری این تلویزیون فعلا در شهر تهران خواهد بود و ثبت نام آن در شهرستان های دیگر فعلا در دستور کار نیست.
وی درباره ی ثبت نام این تلویزین چگونه است، اظهار داشت: عموم مردم که از شرکت مخابرات ADSL دارند، می توانند از طریق سایت مخابرات ثبت نام کنند.
وی اظهار داشت: در مرحله ی نخست، سرویس‌های ویدئویی درخواستی، یک ماه آرشیو کامل برنامه‌های صدا و سیما و ماشین زمان در این سامانه ارائه می‌شود و در فازهای بعدی، سرویس‌های سینمای آنلاین و کنسرت آنلاین اضافه خواهد شد.
وی همچنین در ادامه در خصوص مزاحمت های تلفنی اضافه کرد: افرادی که مزاحم تلفنی دارند، باید در خواست کتبی به مرکز ارائه دهند و مشکلات دیگر هم می توانند از طریق ۱۹۰ پیگیری کنند.
وی درباره ی اینکه صاحب امتیاز هر خط تلفن، از نظر قانون مسوول سوء استفاده‌های احتمالی از تلفن است و آگاهی نداشتن او از بهره برداری افراد دیگر از خط تلفن برای ایجاد مزاحمت، مسوولیت او را نفی نخواهد کرد، افزود: بنابراین توصیه ی جدی شرکت مخابرات استان تهران به همه ی مشترکان تلفن ثابت، این است که به افراد ناآشنا و غیر معتمد اجازه ی بهره برداری از تلفن خود را ندهند و علاوه بر این به اعضای خانواده و به ویژه کودکان و نوجوانان، شیوه ی استفاده ی درست از این امکان ارتباطی را آموزش دهند.
خلیلی در مورد اینکه در قانون مجازات‌ها برای افراد که مزاحمت تلفنی برای مشترکان دیگر ایجاد می‌کنند، مواردی پیش بینی شده عنوان کرد: بر اساس قانون اصلاح تبصره ی دو ماده ی ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، هر کس وسیله ی مخابراتی در اختیار خود را وسیله ی مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود.
وی ادامه داد: برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم سپردن تعهد از سوی مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بار سوم شرکت ارتباطی تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی کرده و ودیعه ی مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده ی ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی به وسیله ی تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، بنا به رأی مراجع قضائی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
معاون فنی شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که روش صحیح استفاده از سرویس کشف مزاحم توسط کارشناس مرکز مربوط به وسیله ی تماس تلفنی به شما آموزش داده می‌شود، گفت: توجه داشته باشید که شرکت مخابرات، شماره تلفن فرد مزاحم را به هیچ وجه در اختیار شاکی قرار نمی‌دهد و در صورت لزوم، می‌توانید با مراجعه به مراجع قضایی در خصوص شناسایی فرد مزاحم اقدام کنید.
وی ادامه داد: قبل از این که مزاحمت تلفنی پیگیری شود باید فرهنگ سازی از سوی مسوولان و مردم صورت گیرد که ما شاهد این قبیل جرم ها نباشیم.