به گزارش پایگاه خبری فضای مجازی ایران فیمنا؛ Bob Goodlatte و John Conyers Jr. روز جمعه با ارسال نامه ای برای دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا از وی خواستند تعداد شهروندان آمریکایی که ارتباطات آنها تحت کنترل آژانس امنیت ملی آمریکاست را اعلام کند. این دو نفر به ترتیب جمهوریخواه و دموکرات و رییس کمیته قضایی کنگره و عضو ارشد آن هستند.

آژانس امنیت ملی آمریکا تا به حال حاضر نشده اعلام کند چند نفر از مردم آمریکا را به بهانه برقراری ارتباطات مشکوک با خارجیان به سوژه جاسوسی های سایبری خود مبدل کرده است.
بر اساس قوانین موجود آژانس امنیت ملی آمریکا از اقتدار و توانایی گسترده ای برای جاسوسی از کاربران آمریکایی و غیرآمریکایی اینترنت برخوردار است و تلاش های گروه های مدنی مدافع حفظ حریم شخصی در این زمینه تا به حال ناکام مانده است.
در نامه تنظیم شده توسط این دو نماینده کنگره تصریح شده که آنها خواستار دریافت تعداد واقعی افراد سوژه جاسوسی های سایبری و نه فقط درصد ارتباطات تحت کنترل شهروندان امریکایی هستند. آنان قول داده اند که اطلاعات دریافتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند./فارس