سرپرست معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان IT، از توسعه و تقویت مرکز ماهر (مرکز هماهنگی و رخدادهای رایانه‌ای) به عنوان cert ملی ایران به منظور ارتقای زیرساخت‌ها تا پایان سال ۹۳ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل رادکانی، در نشست میان مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران با مدیران پلیس سایبری کشور، اظهار داشت: توسعه و تقویت مرکز ماهر (مرکز هماهنگی و رخدادهای رایانه‌ای) به عنوان cert ملی ایران به منظور ارتقاء زیر ساخت‌ها تا پایان سال ۹۳ در دستور کار این سازمان قرار دارد .
سرپرست معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، با بیان اینکه مرکز ماهر به عنوان cert ملی ایران یکی از مراکز مهم و اثر گذار در پیشگیری از حملات سایبری است، افزود: در این خصوص،‌ یکی از اولین نقاطی که تا کنون، ‌همکاری موثری با مرکز ماهر داشته، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی بوده که این همکاری کماکان در حوزه ‌ای مختلف به خصوص جرایم ادامه دارد.
وی در خصوص راه اندازی مرکز ماهر به عنوان cert ملی ایران در دیگر دستگاه های کشور، اظهار داشت : مشاوره و همکاری در راستای راه اندازی cert دستگاهی ( گروه واکنش به رخدادهای رایانه ای (گوهر)) از برنامه های مرکز ماهر بوده و در این راستا،‌ چارچوب های راه اندازی، ‌تعامل با مرکز ملی ماهر و فعالیت این گوهر ها تدوین شده است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدام ‌ای مرکز ماهر در راستای فرهنگ سازی و تبیین نیاز دستگاه ها،‌تعداد زیادی از سازمان ها راه اندازی این مراکز را در دستور کار خود قرار داده اند.